Växtkraft 16-18/11

Kurshelg i Södertörns Scoutdisktrikt. Program.

Terminsavslutning 11/12

Fackeltåg med start 18.30 vid Scoutstugan.

Julgransplundring 9/1

Kl 18.30 i Scoutstugan.

Planeringsdag 19/1

Kl 12.00 i Scoutstugan.